НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ВІДДІЛ НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ, МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Відділ є структурним підрозділом університету, що створений з метою посилення орієнтації управління на якісні аспекти, забезпечення всіх рівнів управління інформацією щодо якості освіти, підвищення якості підготовки фахівців шляхом розробки відповідних технологій та здійснення цілеспрямованого моніторингу навчальних досягнень студентів, вивчення потреб суспільства в освітніх послугах, змін попиту на окремі освітні програми й спеціальності.

Основні завдання відділу:

Науково-методичне та організаційне забезпечення моніторингу якості знань студентів університету.

Надання консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам університету з питань діагностики, оцінки та моніторингу якості знань студентів.

Розробка спільно з факультетами, кафедрами та навчальним відділом єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості освіти в університеті.

Контроль за якістю підготовки фахівців через проведення незалежного моніторингу якості знань студентів та аналізу результатів ліцензійних інтегрованих іспитів.

Аналіз результатів незалежного тестування знань студентів, змін кількісних і якісних показників по факультетах, відповідності якості знань студентів державним стандартам.

Підготовка пропозицій щодо основних напрямів та механізмів проведення моніторингу якості знань студентів в університеті, перспектив поліпшення якості підготовки фахівців в умовах інтеграції України до Європейського освітнього простору.

Організація і проведення моніторингу з питань соціально-професійної зрілості студентів, їх соціально-психологічної адаптованості до сучасних умов освітнього процесу.

Контакти: м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9, кімнати 25, 33, 91.

Тел. (056) 766-48-08; е-mail: umk@dma.dp.ua


Колектив

Положення про відділ